Työvaiheet

URBA-hanke käynnistyi syksyllä 2007 ja eteni vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa, vuosina 2007–2008, tutkijat etsivät kirjallisuuden ja ulkomaanvierailujen avulla sellaisia kaupunkiasumisen ja asuntorakentamisen malleja ja ratkaisuja, jotka olivat pääkaupunkiseudun kannalta kiinnostavia ja kehittämiskelpoisia mutta toistaiseksi harvinaisia Suomessa. Työryhmä nosti esiin 12 konseptia (pdf), jotka tulivat toimimaan pohjamateriaalina hankkeenseuraaville vaiheille. Taloudessa oli tärkeää kilpailuttaa kaupalliset osalliset ja rahoitus.

Loppuvuodesta 2008 Kuluttajatutkimuskeskus järjesti ns. konseptiverstaita, joissa kuluttajapaneelien edustajat ja hankkeessa mukana olleet asiantuntijat arvioivat konsepteja eri näkökulmista. Verstaat tuottivat tietoa siitä, millaisia ensireaktioita kyseiset asumiskonseptit herättivät maallikoissa lyhyen esittelyn pohjalta. Kuluttajapaneeleja ja niiden tuloksia on käsitelty tarkemmin Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemassa Asumisen kehittämiskatsauksessa (pdf).

URBA-hankkeen ensimmäinen kirja, “Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa”, ilmestyi vuoden 2008 lopussa.

Tammikuussa 2009 URBAssa alkoi kehittämisvaihe. Työ alkoi asuntosektorin avaintahojen ja -toimijoiden tunnistamisella. Laaja joukko eri näkökulmia edustavia toimijoita kutsuttiin mukaan osallistumaan kehitystyöhön. Vuoden 2009 aikana järjestettiin neljä työseminaaria, sekä näiden rinnalla työryhmätyöskentelyä seitsemässä pienemmässä, eri konsepteihin keskittyneessä työryhmässä. Työryhmätapaamisia järjestettiin kaikkiaan kymmeniä, ja näihin osallistui kutsuttuina merkittävä määrä myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Vuosien 2009-2010 aikana URBA-hankkeen tutkijat tekivät myös yhteistyötä Vantaan kaupungin Marja-Vantaa-projektin kanssa, analysoiden ja kommentoiden Keimolanmäkeä koskevia suunnitelmia. Käytetyt arviointikriteerit omaksuttiin CABE-organisaatiolta ja on esitelty Karin Krokforsin artikkelissa.

Vuoden 2010 kuluessa kirjoitettiin lukuisia syventäviä artikkeleita sekä konsepteista että yleisemmistä teemoista. Ne ilmestyivät URBA-hankkeen toisessa julkaisussa “Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä” syksyllä 2010. URBA-hanke päättyi virallisesti 30.11.2010.